Fylla en urna Legend-Store

Fylla en djururna

Före
För att fylla en djururna krävs noggrannhet. Du kan själv bestämma om du vill fylla djururnan eller låta någon annan göra det, till exempel;

Din begravningsentreprenör
Du kan alltid diskutera med din begravningsentreprenör om det är möjligt att de gör det åt dig, tänk på att detta kan innebära merkostnader.

Krematoriet
Du kan också kontakta krematoriet för att diskutera möjligheter att fylla djururnan, här kan man också räkna med en extra kostnad.

Beroende på vilken modell du valt kan du också informera krematoriet om du vill ha en askpåse eller askbehållare. Kontrollera innan användning att urnan är intakt innan du fyller upp den eller limmar den.

Fyll
Se till att urnan står stadigt på ett plant underlag med ett stort stycke papper under, så den överflödiga askan lätt kan sopas ihop. Använd för detta gärna en platt pensel. I vårt sortiment finns det urnor med skruvlock, lock med en täckskylt, som kan limmas. Framför allt om urnan ska placeras utomhus råder vi dig att limma eller kitta urnan.

Slutligen
Vi kan inte ansvara för skador som kan uppstå vid fyllning eller limning. När du har frågor över att fylla eller limma en djururna, ta kontakt med oss, så kan vi ge dig råd. När du själv inte vill fylla urnan, överlåt det till begravningsentreprenören eller krematoriet. Fylla urnor och asksmycken (bruksanvisning)